Sıkça Sorulan Sorular

Akupunktur iğneleri acıtıyor mu?

Hayır acıtmaz. Hastaların en merak ettiği konu budur. Söylenirken iğne lafı geçtiğinden dolayı QQherkesin gözünün önünde kan alınırken kullanılan iğneler canlanıyor nedense; halbuki akupunkturda kullanılan iğnelerin bunlarla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. İğneler kıl inceliğinde ve kısadırlar. İçinde veya üzerinde herhangi bir madde bulunmaz. Acı ve ağrı hissi uyandırmaması için özel olarak dizayn edilmiştir. Çoğu zaman hasta işlem yapılırken iğnenin girdiğini bile hissetmez bazen de sinek ısırığı tarzında bir his duyar.

 

İğneler benden sonra bir başkasına kullanılıyor mu ?

Hayır. İğneler steril ve tek kullanımlıktır. Her seansda , her kişi için paketinden  yeni olarak açılır ve kullanıldıktan sonra atılır. Bir iğne bir kişi için ikinci kere kullanılmadığı gibi  sizden sonra başka bir hasta için de kullanılmaz.

 

Kaç çeşit akupunktur vardır?

Akupunktur seneler içinde değişik ekollere göre çok farklı şekilde sınıflanmaya başlanmıştır bunun yanında hiç değişmeyen TCM (Traditional  Chinese  Medicine) dediğimiz Çin ekolüne göre üçe ayırabiliriz;

 

1. Vücut Akupunkturu (Tüm vücut bölgelerine uygulanabildiği gibi en sık el ,ayak ve karın bölgelerine uygulanır. Vücudu da spesifik mikro sistem alanlarına ayıran ekoller vardır, (sujok : el mikro sistemi, burun mikro sistemleri vb.)


2. Kulak Akupunkturu ( kilo verme ve bağımlılık tedavilerinde sık uygulanır),


3. Scalp ( kafa) Akupunkturu.


Hastaya bu uygulamalardan hangisinin yapılması gerektiğine muayene  sonucunda doktoru karar verir.

 

Akupunktur ile hangi hastalıklar tedavi edilir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan akupunktur ile tedavi edilen hastalıkların listesini "TEDAVİLERİMİZ" sayfasından okuyabilirsiniz.

 

Kaç çeşit iğne vardır?

Kabaca iki çeşit iğne var diyebiliriz. Vücut ve kulak olmak üzere.  Vücut iğneleri de kulak iğneleri de kendi aralarında farklı boyut ve çaplara ayrılıyor. Her ikisinin de kalıcı ve geçici olanları mevcut. Kalıcı iğneler şekil olarak raptiyeye benzerler ve yapışkan bantın üzerindedirler.

 

İğneler hangi metalden yapılmıştır?

Altın, çelik ve gümüş olmak üzere üç çeşit maddeden yapılan iğne mevcuttur bunlardan en yoğun kullanılanı çelik iğnelerdir. Altın ve gümüş iğneler hekim tarafından yapılan muayene sonucunda gerekli görüldüğü durumuna kullanılır.

 

İğneler üzerimde ne kadar süre kalacak?


1. Geçici iğneler: Seans sırasında takılır 25-45 dakika arasında kalır ve çıkartılır.


2. Kalıcı iğneler: Hastanın durumuna ve hastalığa bağlı olup 10-15 gün kadar kalabilir.

Hekim, geçici mi yoksa kalıcı mı iğneleme yapılacağına, hastanın ihtiyaçları doğrultusunda karar verir.

 

Bir seansta kaç iğne takılır?

İğnelemede önemli olan kaç iğne takıldığı değildir önemli olan hangi noktaların iğnelenmesi gerektiğidir. Bazı hastalıklar az iğne ile tedavi edilebilirken bazılarında gereklilik  fazladır. Önemli nokta, tedavinin uzman bir doktor tarafından yürütülmesi gerekliliğidir.

 

Seanslar ne kadar sıklıkla yapılmalıdır?

Seans sıklıkları hastanın ve hastalığın durumuna göre değişkenlik gösterir. Ağır vakalarda belirli bir süre her gün yada haftada 3 kere yapılırken , standart bir tedavi protokolünde akupunkturun haftada  en az 2 kez yapılması gerekir . Kilo verme ve bağımlılık tedavileri ayrı ayrı protokollere sahiptir, hastaya seans öncesinde detaylı olarak anlatılır. Kilo kontrolü tedavilerinde ve çevresel faktörlerin tetiklediği bazı alerji türlerinde yıllık ve aylık hatırlatma dozları yapılması gerekmektedir.

 

Seansa gelmeden önce ve seans bittikten sonra yapmam gerekenler var mıdır?

Seansa gelmeden önce çok aç olmamanız gerekir . Seanstan sonra ise akupunkturun kasları gevşetici etkisinden dolayı rahatlama, hafif bir uyku hali olacağından sonrasında kısa süreli bir dinlenme iyi olacaktır.

 

Tedaviye başladıktan sonra hastalık şikayetlerim hemen ortadan kalkar mı?

Şikayetlerin ne kadar süre içinde ortadan kalkacağı: hastalığın akut mu kronik mi olduğuna (eski mi yeni mi olduğuna ),hastanın yaşına, akupunktura duyarlılığına göre değişkenlik gösterir.  Eğer ağrılı bir tablo söz konusu ise ilk seansta ağrıda  40-70 % oranında azalma saptanıyor olması akupunkturu bir çok tedavi yönteminden ne kadar üstün olduğunun iyi bir kanıtıdır.

 

Kür nedir?

Kür, tamamlanması öngörülen tedavi süredir. Hastanın her  tadavisi bir seanstır. Kür ise 10 seanslık bir süre zarfıdır. Şöyle bir örnek verelim; Antibiyotiklerin içinden 7 gün kullanılması için 7 adet hap çıkar çünkü, 7 gün tamamlanmadan tüm tedavi süresi tamamlanmış sayılmaz. Akupunktur da en net etkinin görüldüğü mutlaka tamamlanması önerilen bir tedavi süresi vardır, bu da kürdür.

 

Akupunkturun yan etkisi  var mıdır?

Hayır yoktur. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından akupunkturun hiçbir yan etkisi olmadığı uluslararası yayınlarda bildirilmiştir. Akupunktur kuru iğneleme tekniğidir, dışarıdan hiçbir ilaç yada madde hastaya verilmez zaten buna ihtiyaç da yoktur çünkü vücut neye ihtiyacı varsa İğneleme sonrasında kendi kendisine hastalığı ortadan kaldırıcı hormonları ve aracı maddeleri üretmeye başlar. Akupunktur ne ilaçlar gibi sadece semptom giderir ne de toksik etkileri vardır. Akupunktur hastalığın sebebini düzeltir ve hiçbir yan etkisi yoktur.

 

İğneleme yapılırken  ve sonrasında nelerin hissedilmesi doğaldır ?

Bazı hastalarda; karıncalanma, bir yöne doğru ısınma, soğuma, ağırlık, gerginlik, elektrik çarpması, uyuşma hislerinden biri ya da birkaçının oluşması doğaldır. Bu  QQhislolan enerji noktalarının iğnelenme ile birlikte açılması ve normalde akması gereken fakat hasta kişilerde akmayan ‘’çi’’ dediğimiz iyileştirici enerjinin meridyenlerde tekrar akmaya başlamasından dolayıdır. Bunlar vücudun kendi kendini iyileştirme sürecini başlatan doğal ve beklenen algılardır. Bu hislerin hissedilmemesi de hissedilmesi kadar doğaldır. Çünkü çoğu hasta seans sırasında hiç bir şey hissetmemektedir. Bir his olsa da olmasa da iğne batması ile  nörolofizyolojik ve biyolojik  iyileşme süreci başlar.

Seans sonrası: Rahatlama sebepli uykululuk hali, İğnenin çıkma deliğinde oluşan, hemen duran, noktasal kanamalar, noktasal morarmalar seans sonrasında nadir de olsa oluşabilir.

 

Akupunktur kimlere yapılmaz?

Kanama bozukluğu bulunan hastalarında, cerrahi operasyona karar verilmiş hastalarda , Anti koagülan (kan sulandıran ilaçlar) kullanan hastalarda, hayatı tehdit edecek hastalıklara sahip olan kişilerde, epilepsi (sara) hastalarında, gebelikte karın bölgesine, kanseri tedavi etmek amaçlı akupunktur uygulanmamalıdır.

 

Bebek ve Çocuklara akupunktur yapılabilir mi?

Hem bebeklere hem de çocuklara akupunktur yapılabilir.

 

Akupunktur tedavisi herkes de başarılı olur mu?

Akupunktur çok başarılı bir tedavi yöntemidir ve genel popülasyonda  %90 oranında başarılı olduğu kanıtlanmıştır. %10 bir kesimin ise akupunkturdan aldığı faydanın genel popülasyona göre daha az olduğu saptanmıştır. Hastanın fayda görüp görmediği tedavinin planlanan seans sayısının ortalarına doğru anlaşılabilir ve tedavi sonlandırılır.

 

Akupunkturun etkisi psikolojik midir? Etkisine İnanmayanlarda tedavi olur mu?

QQKesinlikle psikolojik bir etki değildir. Akupunkturun etki mekanizması; otonom sinir sistemi üzerinden biyokimyasal cevap oluşturma temellerine dayanır ve tamamı ile bilimseldir. Akupunktur bebek ve hayvanlara da yapılmaktadır yani duyguları ile kendini kontrol edemeyecek olan, somut semptomlar ile karşımıza çıkan bu iki gurupta akupunktur çok başarılıdır. Sonuç olarak; hastalar inansalar da inanmasalar da iyileşme süreci başlar ve hastalar tedavi olurlar.

 

Akupunktur seansından çıkarken,  hastalık belirtilerinin iyileşmesinden başka akupunkturun bana  hangi olumlu etkileri olur?


1. Beyinden salgılanan noradrenalin, serotonin vb. sebepli  mutluluk, neşe, canlılık, zindelik ve huzur hissedilmesi,


2. Miyorelaksan etkisi sebepli kaslarda gevşeme ve rahatlama,


3. Beyinden salgılanan endorfin sebepli ağrılarda azalma,


4. Melatonin salınımını düzenlemesi sebepli uyku düzeninin sağlanması,


5. Otonom sinir sistemini düzenleyici etkisi sonucunda hipertansiyon  ve hipotansiyon hastalarında tansiyonun normal değerlere gelmesi.


 


Akupunktur noktalarına iğneden başka uygulamalar da yapılabilir mi ?

Evet yapılabilir. Bunlar;


1. Moksa : Artemisya Vulgaris dediğimiz bir bitkinin yakılması ile o noktaya ısı enerjisi yayılması esasına dayanır,


2. Cupping : Bir tür vakum uygulamasıdır,


3. Lazer : Lazer ışınları noktaya odaklanır. Işık terapisi diye de geçer,


4 Elektro-Akupunktur : Alternatif elektrik akımı verme prensibine dayanır,


4. Acupressure: Akupunktur noktasına masaj uygulaması yapılmasıdır.

 

Kalıcı kulak iğneleri, abdest almaya engel mi? Suda çıkar mı?

Altına su geçirebildiğinden dolayı abdeste engel değildir. Aynı zamanda suda iğneler çıkmaz

 

Akupunktur sadece iştahı keserek mi zayıflatır?

Hayır. Kilo vermede aynı anda birçok mekanizmayı harekete geçirir. Bunlar;


1. Metabolizmayı hızlandırır ve yağların hızlı yakılmasını sağlar,


2. Beyindeki açlık duygusunu oluşturan bölgeyi baskılar (Hipotalamus) ve çok yeme ihtiyacı duyulmaz,


3. Mide asit artışını engeller ve mide kazıntısı hissini ortadan kaldırır,


4. Dolaşımı hızlandırır ve ödem olan bölgelerdeki gereksiz sıvı birikimleri atılır.


5. Noradrenalin, serotonin gibi hormonların salınımı sayesinde yorgunluk hissi ve sinirlilik olmaz.


6. Barsak peristaltizmini (hareketlerini) düzenler ve kabızlığı engeller.


 


Akupunkturla iştahı kesilen bir kişinin kilo vermek için diyete ve spor yapmaya ihtiyacı varmıdır?

Evet vardır. Akupunktur yukarıda saydığım tüm bu etkileri  yaparken kişi eş zamanlı olarak  sağlıklı bir beslenme sitilinin ne olduğunu da öğrenmelidir. Çünkü yemek de bir bağımlılıktır, QQtıpkı sigara ve alkol gibi. İstediğiniz kadar iştahınız olmasın, bilinçsiz bir kişi ne yemeye alışmışsa gene aynı yiyeceklere eli gidecek ve aynı kalorileri almaya devam edecektir.

Akupunktur tedavisi  alırken amaç katı olmayan diyetlerle , sağlıklı ve yeterli bir beslenme düzeni içerisinde istenilen forma kavuşmaktır.

Sporun amacı ise metabolizma zaten hızlanmışken, üzerine az bir efor ile fazla yağları yakmanın çok  daha kolay olması avantajını kullanmaktır. Ayrıca yağ kaybından sonra olası muhtemel sarkmaları da önlemek konusunda spor yapmanın harika sonuçları vardır.

Kimyasal reaksiyon anlamında , su molekülü iki yağ molekülünün arasına girmeden yağlar yıkılamaz bu sebepten de hastalarıma günde 1,5-2 lt su içmelerini tavsiye ediyorum.Akupunkturla haftada kaç kilo vermek idealdir?

Haftalık kilo kayıpları, kişinin totalde kaç kg fazlalığının olduğuyla doğrudan ilişkilidir. Ortalama bir aralık söylemek gerekirse haftada 800-1000 gr  arasında vermek idealdir. Bu rakam morbid obez bireylerde haftada 3-4 kg kadar çıkabileceği gibi, normal kilolu olup zayıf kategorisine geçmek isteyen bireylerde 500 gr düşebilmektedir.Akupunktur ile kaybedilen kilolar kaslardan gidiyor diyorlar, doğru mu?

Yanlış. Akupunktur, basit şeker  dediğimiz kolay depolanan zor harcanan kalitesiz karbonhidrat alımına olan ihtiyacı azaltarak+damar dışında bulunmaması gerek sıvıyı damara sokarak (ödemi azaltarak)+metabolizma hızlanması ile yağların yakılımını artırarak yapar. Kaslara herhangi bir etkisi yoktur. Kas yıkımı belli olaylarda gerçekleşir: Ketojenik (çok az kalorili) diyetler uygulanırsa (Ör: 500 Kal) yada hiç hareketsiz kalan kas dokusunda (ör. Felçli hastaların felçli uzuvları=atrofi  gelişimi)

Bunu kanıtlamak ise oldukça kolaydır, seans öncesinde yağ, su ve kas ölçümü yapılır bir de sonrasında ve kaslardan kaybedilmediği rahatlıkla görülür.Akupunktur Tedavisini bırakınca verilen kilolar geri alınır diyorlar, doğru mu?

Yanlış. Akupunktur sizin sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline dönüştürmenizi  sağlar. Tedavi süresince hem beyniniz hem mideniz gereğinden fazla kalori almamaya ve sağlıklı beslenmeye alışıyor. Bu aşamadan sonra kilo almamak aslında daha kolay oluyor. Yapılan hata şu oluyor, kişi ideal kilosuna ulaştıktan sonra sağlıklı beslenme düzenini  terk edip eski  fast food  alışkanlıklarına yani  bol  ekmekli, bol yağlı, bol şekerli hayatına geri dönüyor + yürüyüşleri bırakıp her yere arabayla gitmeye başlıyor. Alınan kalori artarken aynı anda harcama da azalıyor. Bu durumda suçlu olan akupunkturu mu dersiniz? Bu şartlarda kilo almamanız mucize olurdu !

Sonuç:  Akupunktur bırakılınca kilo alınmaz, hatta kilo koruması yapmak daha kolay ve pratik bir hal alır.